Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami Rok B (fioletowy) Nr 11 (28 lutego 2021)

Katecheza

Nawrócenie

Bóg nie zbawi nas bez nawrócenia. Jeśli umrzemy w zatwardziałym grzechu, to na zawsze będziemy odwróceni od Boga. Jak przewróci się drzewo, tak będzie leżeć (por. Koh 11, 3). Nasze wartości nie zmieniają się po śmierci.

Nie może być tak, że za życia kochamy grzech, a po śmierci zaczynamy kochać cnoty. Radość nieba to kontynuacja radości Chrystusowej, która towarzyszyła nam na ziemi. Nie rozwijamy nagle nowej umiejętności miłowania wraz ostatnim oddechem. W wieczności zbierzemy tylko to, co posialiśmy na ziemi. Jeśli kochaliśmy grzech, zbierzemy zepsucie, z ostu nigdy nie zbierzemy winogron.

Sprawiedliwości Boga nie można oddzielić od Jego dobroci. Gdyby Bóg nie był sprawiedliwy, to nie byłby też dobry. Dlatego, że jest dobrocią, Jego sprawiedliwość wybacza. Dlatego, że jest sprawiedliwością, Jego dobroć odkupuje grzech. Dlatego niech współczesny człowiek, który w swojej bezczelności dokłada grzech do grzechu, myśląc, że może obrażać Boga, aż wygaśnie jego dzierżawa życia, nie spodziewa się otrzymania wieczystej dzierżawy w jednym z pałaców Ojca. Czy Ten, który wszedł do nieba przez krzyż, założył, że masz dotrzeć tam, grzesząc?

Pomyślmy teraz o innym typie duszy: rozpaczającej. Bezczelność zapomina o Bożej sprawiedliwości, podobnie jak rozpacz zapomina o Bożym miłosierdziu. Współczesna rozpacz utraciła nadzieję nie tylko na życie wieczne, w które wątpi, ale nawet wobec życia ziemskiego, z którego drwi. Jeszcze nigdy w historii chrześcijaństwa rozpacz nie była tak bezdenna. Zewsząd otacza nas wyczekiwanie katastrofy, przytłaczające poczucie nieprzewidywalności i nieuchronnej klęski.

Przeczytaj fragment książki...


Łzy Jezusa. Antologia.
Wybór i opracowanie Al Smith
Edycja Świętego Pawła, 2020.

 

Abp Fulton J. Sheen żył prawdami, które głosił. Był pokorny i cierpliwy, szczery i autentyczny. Docierał do serc i umysłów. To abp. Sheenowi Ameryka zawdzięcza powrót do wiary i docenienie daru Kościoła. W 2012 r. papież Benedykt XVI ogłosił go sługą Bożym.

Łzy Jezusa to pierwszy w historii kompletny zbiór pism i refleksji abp. Sheena na temat ostatnich siedmiu zdań Chrystusa z krzyża. Według autora, zawiera się w nich pełny katechizm życia duchowego. Zatem temat wiary przewija się w całej książce, ale jest też osobny rozdział poświęcony wierze. Sheen analizuje w nim sposób myślenia człowieka i dostarcza argumentów na istnienie Boga, Jego miłości i działania.