Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

6 NIEDZIELA ZWYKŁA - 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu Rok B (zielony) Nr 9 (14 lutego 2021)

Rozważanie

MEDYTACJA

Celem medytacji jest umocnienie woli i odnowienie postanowień. Codziennie na medytację poświęca się przynajmniej pół godziny. (...)
 
Jeśli (...) odprawiamy ją sami, posługujemy się odpowiednio dobraną lekturą. Przede wszystkim jednak należy często powracać do rozważania prawd wiecznych oraz do nauki Jezusa Mistrza, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Nauka ta została wyłożona w Ewangelii i w autorytatywnych komentarzach. Trzeba unikać niebezpieczeństwa zredukowania medytacji do prostego pouczania umysłu albo też do czytania duchowego. Najwięcej czasu należy poświęcić na refleksję, rachunek sumienia, skruchę, postanowienia oraz modlitwę.
 
Części medytacji 
 
Medytacja składa się z trzech części, poprzedza ją modlitwa przygotowawcza, a kończy dziękczynienie. 
 
Modlitwa przygotowawcza polega na stawieniu się w obecności Bożej, prośbie o światło Ducha Świętego oraz o łaskę powzięcia zdecydowanych i skutecznych postanowień.
 
W pierwszej części podejmuje się temat medytacji i czyta krótkie jego wyjaśnienie lub zatrzymuje się nad jakimś faktem czy tajemnicą do rozważania. Tu przede wszystkim ćwiczy się umysł: Boski Mistrz oświeca nas swoimi czynami i prawdami moralnymi.
 
Często po prostu rozważa się tajemnicę czy jakiś moment z życia lub męki Jezusa Chrystusa, jakąś zasadę postępowania, jakąś prawdę wieczną. Dusza zachwyca się pięknem, dostrzega pożytek i potrzebę pójścia za tym, czego naucza Boski Mistrz. Pociąga ją to do życia w zjednoczeniu z Bogiem i słyszy jakby zapowiedź nagrody, obiecanej przez Pana tym, którzy wiernie Mu służą i wspaniałomyślnie Go miłują.
 
W drugiej części w szczególny sposób pobudza się wolę, by intensywnie dążyła do świętości życia i naśladowała Jezusa, który uprzedził nas w drodze do nieba. Dlatego wzbudza się akty pragnienia, odprawia się rachunek sumienia, wzbudza żal za grzechy, czyni postanowienia na przyszłość.
 
W trzeciej części należy się modlić. Prosimy o łaskę wytrwania, abyśmy łatwo i z radością mogli wykonać to, co dotychczas nie udawało się nam z powodu naszej słabości. Dziękczynienie. Boże, Ty wiesz, że naszej ufności nie opieramy na działaniu ludzkim. Przez Twoją łaskawość niech we wszystkich przeciwnościach wspomaga nas Apostoł Narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
bł. Jakub Alberione,
Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła,
Edycja Świętego Pawła 2019.