Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

6 NIEDZIELA ZWYKŁA - 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu Rok B (zielony) Nr 9 (14 lutego 2021)

Wprowadzenie do liturgii

LEPRA

Trąd był uważany za chorobę będącą karą za grzechy. Trędowaty musiał zostać oddzielony od reszty społeczności. Stawał się wyrzutkiem, skazanym na powolne umieranie w zapomnianych przez innych enklawach. W dobie koronawirusa zastanawiamy się pewnie nad duchową sytuacją ludzi doświadczających przeciwieństw choroby.

W Nowym Testamencie słowem „lepra” określano bliżej nie rozpoznaną chorobę charakteryzującą się łuszczeniem skóry, np. łuszczyce, różnego typu liszaje, grzybicę. Tym, który orzekał o istnieniu choroby w organizmie człowieka, był kapłan. Żydzi wymagali, by trędowaty został zbadany przez posługującego w świątyni, zanim do niej przybędzie, by złożyć ofiarę, zanieść modlitwy. Nie jest do końca pewne, czy i w czasach Jezusa stosowano te „konsultacje” medyczne w takiej właśnie formie. W dzisiejszej Ewangelii trędowaty przychodzi pełen pokory, prosząc o litość. Miłosierdzie Jezusa dopełniło cudu uzdrowienia.

Trzeba sobie uświadomić, że chory cierpi nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Niewątpliwie szczególnie trąd dotykał psychiki człowieka, jego poczucia godności. Jezus, uzdrawiając, działa zawsze dwutorowo. Przywraca sprawność ciała, oczyszcza serce i umysł. Łaska z wysoka przywraca cierpiącego człowieka społeczeństwu, w którym może on, tak jak trędowaty z Ewangelii, głosić wielkie dzieła Boga!

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele wyjątkowy tydzień. W niego wpisuje się Środa Popielcowa – moment zatrzymania nad własną grzesznością, małością wobec świata i Boga. Dzień wejścia w Wielki Post. W tym tygodniu jesteśmy także zaproszeni do podjęcia decyzji o rezygnacji z picia i częstowania alkoholem. Niewątpliwie alkoholizm jako choroba jest współczesną wersją „trądu”, który tak wielu z naszych braci i sióstr pozbawia zdrowia, życia i godności. Wyciągnij rękę do Jezusa, by On dokonał dzieła oczyszczenia!

ks. Piotr Iracki