Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 12 (16 marca 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BĄDŹMY MOCNI NADZIEJĄ!

Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu podpowiada nam bardzo konkretny temat do refleksji: objawienie uczniom na Górze Przemienienia boskości Jezusa - przed Jego męką i śmiercią - oraz potrzebę naszej wewnętrznej przemiany. Krzyż Jezusa to najwyższy wyraz Bożej miłości do nas, kulminacyjny etap w historii zbawienia, po którym przyszło Zmartwychwstanie. Ofiara Abrahama była zapowiedzią tej największej ofiary, jakiej Bóg Ojciec zażądał od swego umiłowanego Syna dla zbawienia człowieka. Stąd winna płynąć nasza wdzięczność, miłość i nadzieja. Jezus prowadzi nas przez swój krzyż i mękę do chwały zmartwychwstania. Aby poznać sens Jezusowego i naszego krzyża, który - zgodnie z Jego wolą - trzeba podejmować każdego dnia i iść z nim ku pełni życia, trzeba najpierw stanąć na Górze Przemienienia, obok Piotra, Jakuba i Jana, i dać wiarę Synowi Bożemu. W ten sposób będziemy mogli, już w okresie Wielkiego Postu, przeżywać tajemnicę krzyża Jezusowego w perspektywie Zmartwychwstania. Ułatwia nam to uczestnictwo we Mszy św. W Eucharystii bowiem Zbawiciel utrwalił na wieki Ofiarę krzyża i powierzył ją umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi, jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania (por. KL, 47). "Choć bowiem przyrzeczone nam szczęście nie podlega najmniejszej wątpliwości, powinniśmy jednak zrozumieć, że dopóki żyjemy wśród pokus i doświadczeń, trzeba nam raczej prosić o wytrwanie aniżeli o chwałę. Szczęście królowania nie może przecież uprzedzać czasów cierpienia (...) Przez trud bowiem idzie się do wytchnienia i przez śmierć do życia! (...) Niezłomna wiara - oto wasza zbroja!" (św. Leon Wielki).

bp Mariusz Leszczyński

"To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie" (Mk 9, 7)