Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

5 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 8 (7 lutego 2021)

Wprowadzenie do liturgii

Chrystus leczy dusze i ciałaCHRYSTUS LECZY DUSZE I CIAŁA

Czytana dzisiaj kolejna część pierwszego rozdziału Ewangelii św. Marka mówi o cudach, jakich dokonywał Pan Jezus w pierwszych dniach swej publicznej działalności. Uzdrowił teściową św. Piotra, a potem wielu chorych na ciele i wypędził z wielu złe duchy. Jego duchowa moc płynęła z modlitwy. Z rozmowy z Ojcem, którą podejmował wczesnym rankiem, rezygnując z przedłużania zasłużonego wypoczynku.

Charakterystyczne jest w tym fragmencie Ewangelii kilkakrotne łączenie uzdrowień z wyrzucaniem złych duchów. Wiele wypadków uzależnienia od złych mocy spotykają duszpasterze w krajach dawnego systemu komunistycznego, gdy ludzie byli poddawani systematycznej ateizacji. Także zainteresowanie współczesnymi formami ezoteryki, wschodnimi medytacjami może łatwo otworzyć ludzi na działanie szatana. Szukają szczęścia, jakiegoś wewnętrznego pokoju, który można  znaleźć tylko z Chrystusem.

Sprawiedliwy Hiob ubolewa, że życie na ziemi można porównać do pracy najemnika. Ale można je też dobrze wykorzystać. Teściowa św. Piotra zaraz po uzdrowieniu usługiwała Uzdrowicielowi i Jego otoczeniu. My też przez czyny miłości bliźniego świadczymy, że chcemy iść za Chrystusem, poddać się Jego leczącej mocy i przyprowadzać do Niego innych.

Święty Paweł pisze o głoszeniu Ewangelii jako o swoim świętym obowiązku. My też jesteśmy do tego zobowiązani, by działać słowem i całym naszym postępowaniem. To wynika z łaski Ducha Świętego, jaką otrzymaliśmy na chrzcie, a szczególnie w sakramencie bierzmowania. Trzeba z radością przeżywać te święte dary i pozwolić, by w nas działały. By innym wskazywały, jak dobrze jest być z naszym Lekarzem i Obrońcą przed złymi mocami.

o. Tomasz Dąbek, benedyktyn