Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

4 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 7 (31 stycznia 2021)

Katecheza

Modlitwa o powołania

Jezu, Boski Mistrzu, który powiedziałeś: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, z miłością przyjmujemy Twe wezwanie: Proście Ojca Niebieskiego, aby wysłał robotników na swoje żniwo.

Wzbudź żarliwe zaangażowanie na rzecz nowych powołań według myśli: Wszyscy wierni dla wszystkich powołań”. Daj więcej kapłanów, którzy byliby solą ziemi, światłem świata, miastem położonym na górze dla zbawienia ludzkości odkupionej Krwią Twoją. Daj więcej osób konsekrowanych, których instytuty i domy rozsiane po całym świecie skupiałyby Twe umiłowane dzieci i były ogniskami światła i żaru, źródłami pobożności, ogrodami świętych, zgodnie ze śpiewem: Chwała Bogu i pokój ludziom dobrej woli.

Maryjo, wybranko Boża”, Matko i strażniczko świętych powołań, módl się z nami, za nami i za wszystkimi przez Boga powołanymi. Amen.

Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła
Edycja Świętego Pawła, 2019

Modlitewnik to niezbędnik każdego katolika, ułatwiający relację z Bogiem, a także pracę nad własnym uświęceniem, którego celem jest zjednoczenie z Bogiem. Prezentowana publikacja obok zbioru modlitw znanych wszystkim chrześcijanom zawiera przede wszystkim te, które wypłynęły z serca bł. Jakuba Alberionego. I to czyni ją na rynku księgarskim wyjątkową. Z duchowego bogactwa Założyciela Rodziny Świętego Pawła, gdyż w książeczce są zawarte również liczne komentarze jego autorstwa, z powodzeniem mogą korzystać wszyscy wierni świeccy. Z pożytkiem dla siebie i w trosce o rozwój własnego życia duchowego. Jest to bowiem duchowość jak najbardziej na nasze czasy, w których papież Franciszek tak bardzo nawołuje do dążenia do świętości w codzienności. Ten modlitewnik] modlitewnik może być więc w tym dziele doskonałą pomocą. Do atutów pozycji należy usystematyzowanie i zebranie różnych modlitw w jednym miejscu oraz przejrzystość. To niewątpliwie dobra inwestycja, z myślą na lata.