Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

4 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 7 (31 stycznia 2021)

Wprowadzenie do liturgii

Pan Jezus wypędza złe duchy

Kończymy pierwszy miesiąc nowego roku. Warto zastanowić się, jak go przeżyliśmy. Jak wykorzystujemy Boży dar, którym jest czas naszego życia na ziemi? Od tego zależy, jaki będzie niekończący się jego dalszy etap w wieczności.

Czy idziemy za słowem Bożym wyrażonym w Dekalogu, którego właściwe znaczenie podał Wcielony Syn Boży? Czy może wolimy słuchać złego ducha? Przemawia on często przez środki masowego przekazu. Przez ludzi, może nam bliskich, którzy chcą żyć rozrywkowo, szukają coraz więcej przyjemności bez liczenia się z konsekwencjami takiego postępowania.

We wtorek, w święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, obchodzimy też Dzień Życia Konsekrowanego. Święty Paweł poucza o wartości poświęconego Bogu dziewictwa czy bezżenności. Módlmy się o nowe, dobre i święte powołania. O wierność powołaniu i nawrócenie dla tych, którzy mu się sprzeniewierzyli. By głosiciele słowa Bożego przekazywali rzeczywiście naukę Boga, a nie własne wymysły.

Zastanówmy się, na ile możemy i powinniśmy brać przykład z tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu w różnych formach życia konsekrowanego. Jako ochrzczeni wszyscy należymy do Boga. Nasze rodziny powinny być małymi, domowymi Kościołami. Wspólna modlitwa i rozważanie słowa Bożego pomogą właściwie przeżywać dany nam przez Boga czas. Skutecznie walczyć z różnymi formami działania złego ducha. Współczesna cywilizacja chce go zepchnąć do poziomu dawnych wierzeń. Tymczasem on działa i ma wielu zwolenników. Trzeba otoczyć ich modlitwą, by Chrystus mógł z nich wypędzić tego, kto nimi na razie włada. By odzyskali zdrowie duszy i mogli z nami wielbić Boga i wysławiać Jego wielkie dzieła.

o. Tomasz Dąbek, benedyktyn