Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA ZWYKŁA - Niedziela Słowa Bożego Rok B (zielony) Nr 6 (24 stycznia 2021)

Katecheza

 

Niedziela Słowa Bożego

Jednym z głównych celów Niedzieli Słowa Bożego jest budowanie bliskości, zażyłości z Pismem Świętym. Wspólnota chrześcijańska rzeczywiście opiera się na Słowie, rozpoznaje się w nim i wokół niego się gromadzi: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem” (Aperuit illis, 8). Aby fakt ten mógł zaistnieć, potrzeba zamieszkać we wszystkich tych miejscach, w których słowo Boże pozwala się spotkać, oraz poznać księgi, które w czasie celebracji eucharystycznej podkreślają jego wagę. (…)

Znaczenie Pisma Świętego, potwierdzone przez Sobór Watykański II, w sposób oczywisty rozszerza się na miejsce, z którego jest ono głoszone. We Wprowadzeniu do Lekcjonarza mszalnego stwierdza się, że to miejsce ma odpowiadać godności Słowa i ma mieć związek z ołtarzem. W czasie Mszy św. jest przygotowywany stół słowa Bożego oraz Ciała Chrystusa. Ambona ma związek z ołtarzem w tym sensie, że Słowo przepowiadane z ambony staje się Ciałem na ołtarzu. Można więc w uzasadniony sposób mówić o dwóch stołach: stole Słowa oraz stole Eucharystii. (…)

W Słowie zmartwychwstały Chrystus rzeczywiście jest obecny pośród swoich uczniów i udziela daru Ducha Świętego, aby został uwielbiony Jego Ojciec. Obecność Pana w czasie celebracji jest podkreślona gestami czci, składanymi w odniesieniu do świętych ksiąg, a w sposób szczególny do ewangeliarza. To wszystko ma na celu wyrażenie cudownej rzeczywistości: przez Słowo, które jest głoszone, dokonuje się w Kościele prawdziwa epifania Pana pośrodku tych, którzy słuchają Słowa, wprowadzają je w życie, wzrastając w wierze i celebrując misterium paschalne Chrystusa.

Niedziela Słowa Bożego.
Pomoc liturgiczno-duszpasterska

Edycja Świętego Pawła, 2019.

Niedziela Słowa Bożego26 stycznia 2020 r. w trzecią niedzielę zwykłą Kościół po raz pierwszy obchodził Niedzielę Słowa Bożego. Nowe święto zostało ustanowione przez papieża Franciszka w liście apostolskim Aperuit illis, wystosowanym na zakończenie jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Edycja Świętego Pawła z radością włączyła się w inicjatywę Ojca Świętego, przygotowując i oferując parafiom, wspólnotom, duszpasterzom oraz wszystkim wiernym publikację, która ma pomóc w przeżywaniu Niedzieli Słowa Bożego, która ma być celebrowana w każdą trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku. Warto sięgnąć po tę pomoc liturgiczno-duszpasterską, aby odkrywać wagę Słowa Bożego w rozwoju wspólnoty Kościoła. Znajdziemy w niej wyjaśnienie miejsca Słowa Bożego w życiu Kościoła, wyjaśnienie znaczenia miejsca z którego jest ono głoszone czyli ambony. Objaśnienie gestów, które towarzyszą głoszeniu Słowa, a także propozycje celebracji słowa Bożego, które mają pomóc nam przyjąć to słowo zarówno we wspólnocie eklezjalnej jak i w rodzinie.

Przeczytaj fragment...