Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA ZWYKŁA - Niedziela Słowa Bożego Rok B (zielony) Nr 6 (24 stycznia 2021)

Wprowadzenie do liturgii

 

Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię!

Pierwsze słowa Pana Jezusa w Ewangelii św. Marka kapłan wypowiada nad nami, posypując nam głowę popiołem na początku Wielkiego Postu. Jednak to wezwanie jest aktualne zawsze. Nie tylko w Wielkim Poście czy w okresach szczególnego zagrożenia. Po grzechu pierworodnym pozostaje w nas słabość, z którą stale trzeba walczyć.

Bóg kieruje wezwanie do nawrócenia do pogańskiej Niniwy. Do prześladowców Izraela, dlatego prorok Jonasz usiłował uniknąć tej misji. Jednak Bóg patrzy z miłością na każdego człowieka. Chce jego dobra i szczęścia.  Dawny grzesznik może stać się wielkim świętym. Niniwa się nawróciła. Podjęła czyny pokutne i Bóg nie zesłał zapowiedzianej kary.

Współczesny człowiek nie chce uznać swej grzeszności. Nie poczuwa się do odpowiedzialności za swoje czyny. Tymczasem tylko uznanie własnego grzechu, pokuta wobec Boga i zadośćuczynienie bliźniemu, naprawienie wyrządzonych krzywd może przywrócić sprawiedliwość i pokój. Pokój z Bogiem i ludźmi, a także z samym sobą.

Święty Paweł przypomina, że czas jest krótki. Nie wiemy, kiedy przyjdzie nam stanąć przed Bogiem. Dlatego przyjmując naukę Ewangelii musimy zmieniać to, co w naszym życiu może się Bogu nie podobać.

Rybacy na słowa Chrystusa  porzucili swoje zajęcia i pozostawili bliskich. By iść za Mistrzem i potem kontynuować Jego dzieło. My może nie musimy podejmować aż takich zmian w naszym życiu. Ale zwróćmy serca ku potrzebom innych. Wspierajmy walkę z trądem, który w Biblii jest często symbolem grzechu. Wielu polskich misjonarzy i misjonarek działało i działa wśród chorych na trąd, jak bł. Jan Beyzym, który wybudował nowoczesny szpital z ofiar biednych rodaków w okresie zaborów. Walczmy z grzechem, trądem naszej duszy i pomagajmy innym dostrzegać potrzebę leczenia i właściwe środki – Ewangelię oraz sakramenty Kościoła.

o. Tomasz Dąbek, benedyktyn