Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok B (biały) Nr 4 (10 stycznia 2021)

Katecheza

Ustroję się w miłosierdzie Boże

Miałam dziś taką pracę, która nie przeszkadzała mi myśleć o Bogu. Myślałam o pewnej grupie ludzi, którzy przez swą gorliwą pracę, przy pomocy łaski Bożej, zdobywają największy szczyt doskonałości. Ci, którzy nie zmarnują ani chwilki życia swego, oddając je całkowicie Bogu, jakże się muszą czuć szczęśliwi – myślę sobie.

O! Jakżebym ja chciała osiągnąć podobne szczęście! Jakżebym chciała stanąć już tam, w krainie wieczności, i cieszyć się z dokonanego zwycięstwa ostatecznego nad wrogiem duszy, spoglądając z radością na przeszłą drogę życia, usianą trupami zwyciężonej pychy, skłonności do złego i wszelkich pokus.

 

Helena Majewska CSA,
Ustroję się w miłosierdzie Boże,
Edycja Świętego Pawła 2019.


Helena Majewska ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów to kontynuatorka dzieła św. Siostry Faustyny. Publikacja stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie jej osobą. Zapiski duchowe, które prowadziła przez całe życie, stanowią potwierdzenie prawd, które spisała w swoim Dzienniczku św. Siostra Faustyna. W książce po raz pierwszy opublikowano też dokumenty archiwalne KGB z przesłuchań sióstr anielskich, fragmenty ich pamiętników, spraw prowadzonych przeciw ks. Sopoćce oraz korespondencję Heleny z członkiniami Szóstki po ich wyjeździe do Polski.