Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY DZIECI Rok B (biały) Nr 3 (6 stycznia 2021)

Katecheza

Święta Rodzina wzorem cnót rodziny

Kiedy rodzina chrześcijańska, według J. Alberionego, będzie odzwierciedlać cnoty Świętej Rodziny, wówczas będzie wzrastać we wzajemnej miłości i szacunku. A to oznacza, że rodzice będą dbać o ducha, duszę, wykształcenie swoich dzieci, troszcząc się zarówno o ich ciała, jak i o ich dusze. Z tego powodu Założyciel [Rodziny Świętego Pawła] twierdzi, że odzwierciedlanie cnót Świętej Rodziny będzie także ważne dla dzieci.

Pisze, że i one, kiedy będą odzwierciedlać cnoty Świętej Rodziny, będą szanować swoich rodzi­ców, będą im posłuszne, będą ich kochać i pomagać im. Wtedy zapanuje w rodzinach chrześcijańskich pokój, porządek, uczciwość, pracowitość, religijność.

Ksiądz Lamera, zgodnie z tym, co napisał J. Alberione, twierdzi, że kiedy członkowie rodziny konsekrowanej będą odwzorowywać w swojej rodzinie te same cnoty, którymi odznaczali się Jezus, Maryja i Józef, to w ich rodzinie będzie panowała ta sama miłość, którą darzyli siebie nawzajem Maryja, Józef i Jezus w domku nazaretańskim. Pisze zatem, że dla rodziny konsekrowanej, aby mogła – na wzór Świętej Rodziny – wzrastać w cnotach, pierwszym warunkiem jest wzajemna miłość wszystkich członków. Aby zachęcić rodzinę, by w życiu codziennym żyła wzajemną miłością, Autor ukazuje małżonkom, jak wyglądała praktyka wzajemnej miłości w Świętej Rodzinie. Stwierdza, że w Świętej Rodzinie panowała wzajemna miłość Maryi i Józefa oraz wzajemna miłość tych dwojga Świętych Małżonków do ich Syna, Jezusa, który czynił wszystko, aby Maryi i Józefowi za wszystko odpłacać miłością. (…)

Trzeba jednak zaznaczyć, że klimat, panujący w Świętej Rodzinie […] nie był owocem jakiegoś wzajemnego zauroczenia, lecz owocem łaski Bożej i dobrej woli ze strony wszystkich członków. Dlatego rodzina konsekrowana, aby w niej, tak jak w Świętej Rodzinie, mógł panować klimat wzajemnej miłości, musi nie tylko współpracować z łaską Bożą, ale także dążyć do tego, by każdy z domowników starał się wykazać dobrą wolę. (…)

Drugim warunkiem, aby rodzina konsekrowana mogła wzrastać w cnotach, jest naśladowanie Świętej Rodziny poprzez wykonywaną pracę. Jezus, Maryja i Józef większość swojego życia przeznaczali na pracę fizyczną. Józef uczył Jezusa pracy. Dlatego, zwracając się do rodziców, Autor apeluje: „Uczcie pracować wasze dzieci, jak św. Józef uczył Jezusa. Wielu młodych jest utrzymywanych przez rodziców i są [przyzwyczajani] do bezczynności. Pierwszym prawem naturalnym, które Bóg ustanowił, jest praca. A Jezus Chrystus, Syn Boży, pracował już jako chłopiec ze swoim [przybranym] ojcem”. Tę postawę Jezusa pochłoniętego pracą przybliża także J. Alberione. Założyciel pisze: „Bóg, który zbawia świat, pielęgnuje cnoty domowe i ciężko pracuje aż do trzydziestego roku życia. (…) „Spójrzmy na Dziewicę Maryję przy pracy. Przyglądajmy się Jej długo! Obserwujmy Jej ręce – ręce naznaczone pracą. Bóg chciał, aby Matka Jego Syna pracowa­ła własnymi rękami. On chciał dać nam przykład”.

 

ks. Sławomir Sznurkowski SSP,
Wspólnie do świętości.
Duchowość małżeństwa i rodziny
,
Edycja Świętego Pawła 2013.

 

 

Prezentowaną pozycję można nazwać doskonałym podręcznikiem dla rodzin chrześcijańskich, ponieważ dostarcza małżonkom odpowiedniej wiedzy z dziedziny teologii małżeństwa i rodziny. Równocześnie Autor omawia szeroko proces osobistego uświęcenia małżonków i rodziny.