Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY DZIECI Rok B (biały) Nr 3 (6 stycznia 2021)

Wprowadzenie do liturgii

Przewodnicy w wierzePRZEWODNICY W WIERZE

Pan Bóg objawia się człowiekowi na dwa zasadnicze i dopełniające się sposoby: poprzez księgę natury i Pisma Świętego. Nabycie umiejętności czytania tych ksiąg to zadanie dla każdego z nas.

Znakomitymi przewodnikami w zdobyciu tych umiejętności mogą być mędrcy, którzy odnaleźli w Dzieciątku Jezus prawdziwego Boga i oddali Mu pokłon. Najpierw przeczytali o Nim w księdze natury, bacznie obserwując nieboskłon. Gwiazda, która im się ukazała, wskazała kierunek poszukiwań. Kiedy zaś niemal dotarli do celu, to jest do Jerozolimy, dalsze wskazówki odnaleźli w Piśmie Świętym.

Ten schemat poszukiwań Boga sprawdza się również w dzisiejszych czasach. Zarówno księga natury jak i Pisma Świętego mówią o Bogu tym, którzy podejmują wysiłek ich zgłębiania. Warto jednak pamiętać o ważnej przestrodze. Pobieżne ich przejrzenie może prowadzić na manowce. Werner Heisnberg, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, zauważył: „pierwszy łyk z kielicha nauk przyrodniczych czyni ateistą – ale na dnie kielicha czeka Bóg”. Podobnie może być z czytaniem Pisma Świętego. Pierwsze z nim spotkanie może rozczarować albo wręcz odrzucać. Tak było w przypadku św. Augustyna – jednego z największych znawców i miłośników Pisma Świętego. Kiedy jeszcze świętym nie był, Pismo Święte wydawało mu się prymitywne i nieciekawe. Dopiero inny święty – biskup Mediolanu Ambroży – otworzył mu oczy na piękno i bogactwo Biblii.

Bóg objawia się w znakach, ale aby je rozpoznać potrzeba umiejętności. Na ścieżkach wiary potrzebujemy doświadczonych i mądrych przewodników. Czy masz takich?

o. Marek Cul, dominikanin