Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Rok B (biały) Nr 2 (3 stycznia 2021)

Katecheza

DZIEŃ EWANGELII

Pośród wielu sposobów propagowania Ewangelii miejsce szczególne zajmuje Dzień Ewangelii lub Boskiego Mistrza, lub Dobrego Druku. (…) Jest to dzień doktryny Jezusa Chrystusa Boskiego Mistrza: (…) Podczas takiego dnia adoruje się Słowo Ojca, odwieczną Mądrość i umiłowanego Syna, którego ludzie powinni słuchać.

Trwa walka między prawdą Jezusa Chrystusa i kłamstwem diabła. Świat dzieli się na dwie szkoły: szkołę Chrystusa i szkołę diabła; Chrystus posyła swoich apostołów, ale także szatan ma bardzo wielu swoich posłańców. Poprzez „Święto Boskiego Mistrza” rozumiemy organizowanie uroczystego zebrania wokół Boskiego Mistrza i zdecydowane zapewnienie, że Go słuchamy, ponieważ tylko On ma słowa życia. (…)

Powróćmy do źródeł! Tylko w ten sposób kult jest pełny, chrześcijanin doskonały, w ten sposób czerpią pokarm umysł człowieka, wola i serce! Tylko w ten sposób prawdziwie można kochać Pana całym sercem, ze wszystkich sił i całym umysłem. Jak bardzo jest więc potrzebne Święto Boskiego Mistrza, które ma na celu sprawić, żeby Jezus Prawda był znany! Święto to polega na jednym, lub więcej, dniu modlitwy, zgłębiania i rozpowszechniania Ewangelii, by oddać cześć Jezusowi Chrystusowi Boskiemu Mistrzowi.

 

bł. Jakub Alberione,
Apostolstwo wydawnicze.
Podręcznik formacji i apostolstwa
,
E-book

Edycja Świętego Pawła 2010.

 


W prezentowanym dziele, wydanym po raz pierwszy w 1933 r., Autor przedstawia założenia i praktyczne sposoby realizacji ideału dotarcia z Ewangelią do wszystkich. Lektura tej książki daje okazję do poznania osoby i niezwykłej głębi duchowej bł. Jakuba Alberionego, którego dzieło rozwija się na całym świecie, a w Polsce realizowane jest m.in. przez działalność Edycji Świętego Pawła.