Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Rok B (biały) Nr 2 (3 stycznia 2021)

Wprowadzenie do liturgii

Boże Narodzenie a nasze narodzenieBOŻE NARODZENIE A NASZE NARODZENIE

„Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto” (Sokrates). Nie chodzi tu o jakąkolwiek bezmyślność, ale o taką, która dotyczy wydarzeń, które mają fundamentalne znaczenie dla naszego życia. Takim wydarzeniem jest Boże Narodzenie. I nie chodzi tu o święto, które obchodzimy co roku, ale o samo to wydarzenie. Święta Bożego Narodzenia to nie tyle okazja do miłego spędzenia czasu, co szansa namysłu nad zdumiewającym faktem przyjścia na świat Syna Bożego.

To przyjście jest częścią planu Bożego względem człowieka, o którym opowiada drugie dzisiejsze czytanie. Aby go zrozumieć i przyjąć potrzeba mądrości. Przeto św. Paweł Apostoł modli się: „aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania”.

Dar „ducha mądrości i objawienia” można przyjąć, ale można go też odrzucić wraz z powołaniem, jakie Bóg ma wobec każdego człowieka. O tragicznej możliwości odrzucenia Bożego daru wspomina dzisiejsza Ewangelia. „Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Słowo w tym fragmencie to Mądrość Wcielona, Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Można Go przyjąć, można też Go bezmyślnie odrzucić. Ewangelia zapewnia jednak, że tym, „którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.

o. Marek Cul, dominikanin