Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok B (biały) Nr 63 (27 grudnia 2020)

Wprowadzenie do liturgii

Rodzina przywiązana do wartości

Gest ofiarowania Jezusa w świątyni związany był z dawną tradycją żydowską. Choć Maryja i Józef zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem i jako Syn Boży nie potrzebuje ofiarowania Go w świątyni, uznali że powinni postępować tak, jak nakazują przepisy prawa religijnego.

Był to gest pokory wobec wielowiekowej tradycji ojców. Wkraczając do świątyni, spotkali tam Symeona, który udzielił im błogosławieństwa i wypowiedział wobec Maryi prorocze słowa, które wypełniły się wiele lat później: „Twoją duszę miecz przeniknie”. Także prorokini Anna, która wyczekiwała Mesjasza i przez wiele lat wiernie służyła w świątyni, otrzymała przywilej spotkania Jezusa, w którym rozpoznała od razu Syna Bożego.

W dzisiejszych czasach często słyszy się głosy, aby wiarę uczynić rzeczą zupełnie prywatną. Zamknąć ją w czterech ścianach mieszkania. Nie okazywać publicznie swojego przywiązania do wartości chrześcijańskich. Często takiemu myśleniu towarzyszy niby-troska, aby być tolerancyjnym dla myślących inaczej i „nie narażać” ich na spotkanie z Jezusem.

Poprzez gest ofiarowania Maryja i Józef wnieśli Syna Bożego w przestrzeń publiczną. Nie był On już tylko ich „małym skarbem”, ich tylko „własnością”, ale stał się znakiem rozpoznawalnym dla innych.

Obchodząc dziś Niedzielę Świętej Rodziny, oddajemy cześć wszystkim rodzinom, które, borykając się z różnymi życiowymi przeciwnościami, pozostają wierne Chrystusowi. Rodzinom, które nie boją się, tam gdzie jest taka potrzeba, manifestować swojego przywiązania do Kościoła. W tę ostatnią niedzielę roku Kościół modli się za rodziny, aby były dobrym środowiskiem rozwoju dzieci i młodzieży. Aby nigdy nie zabrakło małżonków, którzy będą sobie okazywali wzajemną miłość i szacunek, naśladując tym samym przykład Świętej Rodziny.

ks. Mariusz Krawiec, paulista