Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w dzień Rok B (biały) Nr 61 (25 grudnia 2020)

Katecheza

Nowonarodzony w świątyni

Według Prawa Mojżeszowego pierworodni należeli do Boga jako Jego dar. Zwierzęta pierworodne składano w ofierze, przy pierworodnych synach stosowany był ich symboliczny wykup. Odpowiedni przepis został zacytowany, choć nie dosłownie. Podkreślenie tej reguły może wynikać stąd, że pośrednio stwierdza ona uświęcenie, konsekrację Jezusa.

Wykup pierworodnego polegał na złożeniu ofiary zastępczej. Przepisy zalecały ofiarę pieniężną, pięć syklów, ale może ludzie biedni mogli ofiarować dwa ptaki, jak przy oczyszczeniu. Taką samą ofiarę składał konsekrowany nazirejczyk. W tle relacji znajdujemy znowu temat świętości Jezusa. (…)

Przybywający do świątyni w celu złożenia ofiary lub oczyszczenia zwracali się do kapłana. Spotykali go przy wejściu. Takim dyżurnym kapłanem mógł być Symeon. Powitanie przy bramie świątyni, przyjęcie ofiar i pobłogosławienie Matki i Dziecka w ramach przewidzianych po porodzie obrzędów stało się okazją do wyrażenia nadziei mesjańskiej.

Michał Wojciechowski,
Bóg stał się dzieckiem.
Objaśnienie Ewangelii dzieciństwa Jezusa
,
Edycja Świętego Pawła 2013.

E-book. Bóg stał się dzieckiem