Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok A (biały) Nr 55 (22 listopada 2020)

Katecheza

 

Przypowieści Jezusa

Przypowieść o dziesięciu pannach ukazuje, że mądrość polega na rozumieniu eschatologicznej perspektywy nauczania Jezusa oraz na życiu zgodnym z eschatologicznym oczekiwaniem ostatecznego nadejścia Boga. Mądrość i gotowość stanowi synonim.

Stanowi ilustrację przyjmowania królestwa przez jednych, odrzucenia przez drugich. (…) Wobec Chrystusowego wezwania jedni zachowują stanowisko pełne gotowości, inni lekceważą ofiarowaną im szansę.

 

ks. Antoni Paciorek,
Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie,
Edycja Świętego Pawła 2013.

 

www.edycja.pl/produkty/biblia-i-biblistyka/wokol-biblii/przypowiesci-jezusa-wprowadzenie-i-objasnienie
Prezentowana pozycja jest kompleksowym ukazaniem problematyki przypowieści Jezusa. Podejmuje temat od strony literackiej, historycznej, egzegetycznej i teologiczno-pastoralnej.