Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

32 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 53 (8 listopada 2020)

Wprowadzenie do liturgii

Smart-wiara

Nowe technologie na stałe zagościły w naszym życiu. Mamy szereg rozwiązań i urządzeń z przedrostkiem smart, co można tłumaczyć jako mądry. Bóg także ma dla nas pewną smart-propozycję.

Dramat pięciu z dziesięciu kobietW pierwszym czytaniu słyszymy przecież o pochwale mądrości. Wielu z nas zna osoby, które są bardzo mądre. Co ciekawe, niekoniecznie ma to związek z ich wykształceniem. Posiadane stopnie naukowe, piastowane stanowiska czy iloraz inteligencji – nie zawsze idą w parze z życiową mądrością. Mądrość jest przecież cechą człowieka sprawiedliwego, uczciwego, dobrego, to także dar Ducha Świętego. Stąd wzrastanie w mądrości jest dostępne dla każdego.

Jednym z przejawów życiowej mądrości jest stosunek człowieka do rzeczy ostatecznych. Święty Paweł przypomina więc Tesaloniczanom, że na końcu świata wszyscy staną przed Bogiem. Dusze zmarłych połączą się z ich prochami i wszyscy ujrzą Stwórcę. W chrześcijańskim spojrzeniu świadomość, że na końcu życia przed Nim staniemy, powinna wpływać na naszą teraźniejszość i podejmowane decyzje. Mądry człowiek wie bowiem dokąd, a jeszcze bardziej, do Kogo podąża.

W tym świetle Ewangelia ukazuje dramat pięciu z dziesięciu kobiet, które dokonały złych wyborów. Miały wszystkie narzędzia służące celowi ich oczekiwania. Nie posiadały jednak paliwa, które oświetliłoby ich drogę. Nie było to winą Boga, same dokonały takiego wyboru. Podobnie jak ludzie, którzy mają sumienie, ale nie napełnili go światłem Ewangelii. Jak ci, którzy mają zdolność do modlitwy, ale z niej nie korzystają. Potrafią zgłębiać różne dziedziny wiedzy, ale stopień znajomości Boga pozostaje niewielki. Podobnie jak ci, którzy mają zdolność kochania Boga, ale traktują Go raczej jako postać mityczną. Smart-plan Boga to poznać miłość, jaką nas obdarza, i żyć tak, by nie być wewnętrznie pustym.

ks. Marek Piedziewicz