Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

28 NIEDZIELA ZWYKŁA - 20. DZIEŃ PAPIESKI Rok A (zielony) Nr 49 (11 października 2020)

Wprowadzenie do liturgii

KRÓLEWSKA UCZTA


W starożytnej tradycji udział w uczcie jest włączeniem we wspólne życie. Wykluczenie ze wspólnoty stołu jest zerwaniem więzi, które prowadzi do unicestwienia.

Dla Izraelitów zapowiedź przyszłej uczty, którą przygotuje Bóg, jest związana z przekonaniem, że Bóg nie jest jedynie Panem narodu wybranego, lecz wszystkich ludów, które w tej uczcie będą miały udział.
Boże zaproszenie cierpliwe i wielokrotnie powtarzane jest skierowane do każdego z nas indywidualnie. Odrzucenie lub przyjęcie go jest osobistym wyborem każdego z nas. To moja postawa decyduje o życiu wiecznym, którego obrazem jest uczestnictwo w przygotowanej przez Boga uczcie. Zawarty w przypowieści opis wytracenia znieważających Boże zaproszenie na ucztę jest symbolem wiecznej śmierci, którą wybieramy, odrzucając to, do czego Bóg nas nieustannie zaprasza.

W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na drugie czytanie, w którym św. Paweł zachęca do wytrwałego znoszenia stałych braków: cierpień, głodu i innych niedostatków. To one właśnie uzdalniają nas do przyjęcia tego, do czego wzywa nas Bóg i umożliwiają otwarcie na przyjęcie Bożego zaproszenia.

Naród wybrany wielokrotnie odrzucał i znieważał Bożych wysłańców, łącznie z największym z nich – Synem Bożym. Dla nas symbolem uczty, na którą Bóg nas nieustannie zaprasza, jest uczta eucharystyczna.
Przystępując do Komunii św., jednoczymy się z naszym Mistrzem i Panem, a w Nim ze wszystkimi wierzącymi. Powinniśmy zatem dbać, aby przez nasze codzienne wybory i postawy nie odrzucać Go – obecnego także w tych, których On sam do nas posyła – także w najsłabszych i bezbronnych.


Opracowano na podstawie:
Wielka tajemnica wiary.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020
,
zeszyt homiletyczny, s. 150-152.