Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

20 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 41 (16 sierpnia 2020)

Katecheza

Roślinka św. Franciszka
Święta Klara z Asyżu (1194-1253)
(cz. 2)

Jest pierwszą kobietą, która napisała regułę, oraz pierwszą, od której imienia wzięła się oficjalna i popularna nazwa zakonnej wspólnoty. O dziwo, choć żyła w średniowieczu i większość życia spędziła w klasztornej klauzurze, oficjalnie ogłoszono ją patronką telewizji.

Zaraz po śmierci Klary rozpoczęto proces kanonizacyjny i już w 1255 r. w Anagni została ogłoszona świętą. Jej ciało ukryte w czasie niepokojów dziejowych odnaleziono dopiero w 1850 r. i dziś jest czczone w bazylice pod jej wezwaniem w rodzinnym mieście. Swoją duchowość święta zawarła w przykładzie własnego życia i pismach, m.in. listach, które pisała do św. Agnieszki z Pragi. Dziś II Zakon Franciszkański składa się z kilku wspólnot wywodzących się od świętej z Asyżu, są to klaryski, kapucynki, a także wiele zgromadzeń franciszkańskich czynnych, dla których św. Klara jest wzorem. Choć na pierwszy rzut oka Klara z Asyżu zdaje się być nieustannie w cieniu Franciszka, to jej świętość i duchowość są w całej pełni oryginalne i niewyczerpalne w swym bogactwie. Można powiedzieć, że do duchowości franciszkańskiej wniosła element kobiecy – oblubieńczy. W całej swej pokorze i przywiązaniu do Biedaczyny z Asyżu nazywała siebie „roślinką św. Franciszka”.

Medialny patronat

A co z tą telewizją? Otóż, jak podaje żywot świętej w wigilię Bożego Narodzenia w 1252 r. Klara z powodu choroby przebywała w swojej klasztornej celi. Dzięki szczególnej wizji widziała na ścianie, jakby na ekranie, oraz słyszała przebieg pasterki w bazylice św. Franciszka. Ku zdumieniu sióstr z detalami opowiedziała cały przebieg ceremonii. Prawdopodobnie była to pierwsza „transmisja” w historii. Patronką coraz bardziej rozwijającej się telewizji ogłosił ją Pius XII 14 lutego 1958 r. dokumentem „Claris explendescit”. Niemniej powołaniem Klary jak i jej sióstr jest bezpośrednia transmisja modlitwy na cały świat we wszystkich intencjach, jakie tylko istnieją od wieków aż do końca. Liturgia wspomina św. Klarę 11 sierpnia, a rodzina franciszkańska wspomina odnalezienie jej relikwii 24 września.

br. Marek Urbaniak, brat szkolny