Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

20 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 41 (16 sierpnia 2020)

Wprowadzenie do liturgii

WIARA POTOMKÓW ABRAHAMA

Spotkanie człowieka z Bogiem zawsze dokonuje się w ramach określonej historii naznaczonej sukcesami i dramatami, chwilami radości i smutku.

W tę dynamikę wpisuje się również dzisiejsza liturgia słowa, w której wszystkie trzy czytania dzisiejszej niedzieli ukazują, że Boży plan zbawienia ma objąć wszystkie narody. Przez Izajasza Bóg zapowiada powszechne uczestnictwo w kulcie. Jednak zanim ta zapowiedź zostanie zrealizowana sam Izrael okaże się nieposłuszny Prawu i nie będzie w nim przestrzegana sprawiedliwość.

Natomiast Apostoł Paweł jest przekonany, że jego rodacy doświadczą Bożego miłosierdzia, które zostało przyniesione światu w Jezusie Chrystusie. On sam jest tego przykładem – z zawziętego prześladowcy stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa, głoszącym Jego Ewangelię aż po krańce świata. Może zatem twierdzić, że Bóg nie odrzucił Izraela, lecz pragnie okazać swoje miłosierdzie wszystkim potomkom Abrahama.

Natomiast reakcja Jezusa, która została ukazana w Ewangelii może zaskakiwać. Jest ona inna od dotychczasowych, pozytywnych odpowiedzi na prośby o uzdrowienie. Początkowo milczy tak, że interweniują apostołowie. Na tle niezrozumienia uczniów tym wyraźniej ukazana zostaje wiara pogańskiej kobiety. Od początku uznaje ona w Jezusie nie tylko uzdrowiciela, lecz Syna Dawida – Pana i Mesjasza, co sprawia, że zostaje wysłuchana. W ten sposób staje się wzorem wiary potomków Abrahama nie według ciała (Izraelici), lecz według ducha (wszyscy wierzący). Jezus jest pełen podziwu dla jej wiary. Jednak wierzący w Niego, przez udział w Eucharystii, mają również udział w życiu Jezusa, co powinno prowadzić nas do kształtowania naszej wiary na wzór bohaterki dzisiejszej Ewangelii.

Opracowano na podstawie:
Wielka tajemnica wiary.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020
,
zeszyt homiletyczny, s. 132-133.