Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

17 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 37 (26 lipca 2020)

Katecheza

Pierwsi ruscy święci
Święci Borys i Gleb (+1015)

cz. 2

Ich żywiołowy kult miał niebagatelne znaczenie dla młodego Kościoła Rusi i jej państwowości. Choć mało znani na Zachodzie są wspólni dla prawosławnych, grekokatolików i rzymskokatolików. Jakiekolwiek wątpliwości rozwiewa oficjalny spis świętych „Martyrologium rzymskie”, które wspomina ich 24 lipca.

Po tragicznej śmierci obu książąt zaczęto określać mianem strastotierpcy, tzn. cierpiący niewinnie mękę, przyjmujący śmierć z poddaniem się woli Bożej. Jest to typowo rosyjski typ świętości, który w nomenklaturze Zachodu określa się jako męczeństwo, ale nie ściśle z powodu wiary. Obaj święci nie szukali śmierci, ale przyjęli ją z pobudek religijnych. Przelaną niewinnie krwią upodobnili się do Chrystusa. Dzięki temu młode ruskie chrześcijaństwo ubogaciło Kościół dojrzałym owocem rodzimej świętości.

Filary Kościoła i państwa

Kilka lat później Jarosław, książę nowogrodzki, pokonał Świętopełka i rozpoczął starania o kanonizację stryjów. Władze kościelne początkowo sceptycznie odnosiły się do uznania świętości obu braci. Zarówno z powodu niereligijnego motywu śmierci, jak i faktu, iż obaj kandydaci byli osobami świeckimi. Koronnym argumentem był jednak żywiołowy kult, jakim lud otoczył Borysa i Gleba. Jego centrum stał się Wyszhorod niedaleko Kijowa, gdzie początkowo złożono ich zachowane od rozkładu ciała, które stały się celem licznych pielgrzymek. Co ciekawe, religijnym kultem nie otoczono trzeciego zamordowanego z tych samych względów księcia – Światosława. W ciągu stulecia od ich śmierci powstały aż trzy literackie utwory sławiące życie, śmierć i zdziałane przez nich cuda. Formalna kanonizacja miała miejsce w 1019 r. Ich kult dotarł do Czech, a nawet Armenii. Dla młodego państwa i Kościoła Rusi Święci Borys i Gleb oraz ich wyniesienie na ołtarze spełniło podobne zadanie jak dla Polski św. Wojciech. Co ciekawe obaj święci zostali kanonizowani pod swoimi pogańskimi imionami, przez co dokonała się jakby ich chrystianizacja.


br. Marek Urbaniak, brat szkolny

Zamów prenumeratę z dostawą do domu:
https://www.edycja.pl/dokumenty/dzien-panski-prenumerata/prenumerata