Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 8 (16 lutego 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

CZEGO NAM BRAKUJE?

Bezimienny trędowaty. Odrażający widok. Straszny ból. Nikt nie widzi już w takim człowieku człowieka, a i on sam czuje wstręt do siebie. Usłyszał o leczącym Proroku. Nie miał nic do stracenia, gdyż prócz determinacji nic więcej nie posiadał. To przecież i tak bardzo dużo! Upadł i ufał. I ten krótki dialog: "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić! Chcę. - Bądź oczyszczony". Po takim spotkaniu prośba o milczenie jest niemożliwa do wykonania. Trudno milczeć po prawdziwym spotkaniu z Bogiem. Czego nam brakuje? Chorób? Chyba nie! Mocy Bożej? Na pewno nie! Zaufania? Być może! Przecież tak trudno czasem upaść i błagać... A może brak nam wiary? Wiara jest najważniejszym zaangażowaniem każdego człowieka. Wiara - to dostrzeganie Boga w historii i teraźniejszości. (...) Wiara - to dostrzeżenie Boga w człowieku. Wiara - to umiejętność wołania: "Panie, ratuj mnie!". Wiara - to złapanie ręki Boga, który chce nas pochwycić. Wiara - to świadomość, że "sam Bóg wystarczy!" (św. Teresa). Proszę Cię, Panie, obdarz mnie wiarą mocną i wytrwałą. Wyzwól mnie z lęku przed wołaniem do Ciebie. Uzdrów moją duszę. Naucz przyjmowania trudności i krzyża codzienności. Naucz kochać wszystkich... Nie pozwól mi nigdy zwątpić w Twoją obecność przy mnie.

ks. Grzegorz Ułamek

Jezus dotknął trędowatego i natychmiast trąd go opuścił (por. Mk 1, 41-42)