Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 28 (2 czerwca 2019)

Katecheza


Wiara „dotyka” Boga

Wiara jest osadzona na rozumie i w tym sensie jest poznaniem, tylko innym, tak jak miłość jest poznaniem. Wybiega dalej niż rozum, bo sięga do przyczyny pierwszej, do Boga. Jest ona zaszczepiona w rozumie, jest jakby sadzonką na drzewie rozumu, a więc czerpie soki z tego drzewa.

    Wiara jest zaszczepiona na rozumie, tak jak szczepi się szczep na pędzie winnym, na winorośli. Wiara ten pęd, jakim jest rozum, jakby przedłuża. (...)
    Podobnie jest z wiarą, która jest zaszczepiona na rozumie. Akt wiary jest więc nie tylko aktem rozumu, on sięga dalej, jakby przedłuża rozum. Wiara nie potrzebuje rozumieć, aby działać. Rozum musi się jej poddać, wtedy wiara czyni swój własny akt, który jest potęgą.
    Tę potęgę wiary widać choćby w przypadku kobiety cierpiącej na krwotok (por. Mt 9, 20-22). Oczywiście moc wiary nie zawsze musi być uzdrowieniem, nie musi być otrzymaniem tego, o co prosiliśmy. Ale ta moc wiary „dotyka” Boga, tak jak kobieta chora na krwotok dotknęła Jezusa, nawiązał się żywy kontakt.
    Ten kontakt, według św. Jana od Krzyża, może dokonywać się w ciemnościach. Na czym polegają ciemności? Na przykład modlę się i moja modlitwa jest oschła, nic nie czuję. I to są ciemności. Oschłość jest ciemnością dla mego odczuwania. Wiele osób modli się w oschłościach, czyli w ciemności. Ten kontakt jest, ale przez odczuwanie nie widzę go. W tym sensie jest w ciemnościach. Ile to osób powie: „ja nie potrafię się modlić, bo nic nie odczuwam, wcale się nie modlę – siedzę i nic się nie dzieje”. Może to być jakoś zawinione, ale jeżeli jest prawdziwy akt wiary, to on zawsze w pewien sposób „dotyka” Boga.
    Przez wiarę „dotykam” Boga w sposób ciemny, a kiedyś w końcu nastąpi poznanie w postaci wizji uszczęśliwiającej w niebie. Wiara jest poznawaniem Boga w ciemnościach i one doprowadzają nas do innego poznania, które jest w chwale, które jest wizją uszczęśliwiającą. To jest ta sama droga. Wiara jest już zapoczątkowaniem nieba, zapoczątkowaniem szczęścia, którym Jezus obecny w Eucharystii tak niesamowicie chce mnie obdarzyć.


ks. Tadeusz Dajczer,
Zachwycić się tą Miłością. Rozważania o Eucharystii,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018.