Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

6 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok C (biały) Nr 27 (26 maja 2019)

Katecheza


Wprowadzaj dzieci w życie duchowe

Dziecko ma niezwykłą otwartość i wrażliwość na wszystkie ludzkie sprawy, w tym także na sprawy duchowe. W sposób spontaniczny wchodzi w doświadczenie religijne i duchowe. Życie duchowe dziecka, choć dopiero zaczyna się rozwijać, jest autentyczne. Dzieci posiadają nieraz głębokie doświadczenia duchowe.

    Rodzice nie zawsze są świadomi niezwykłej otwartości duchowej dzieci. Rzeczywistość duchowa i religijna jest dla dziecka czymś naturalnym i spontanicznym. Dziecko ufnie przyjmuje nawet najtrudniejsze prawdy wiary jako pewną oczywistość. Jest tylko jeden warunek: musi być ono świadkiem takiej samej otwartości swoich rodziców na sprawy duchowe. (…)
    Małe dziecko nie jest jeszcze zdolne do trwałej samodzielnej wiary. Może uczestniczyć w wierze osób, które je kochają. Potrafi utożsamić się z wiarą, którą dzielą z nim jego rodzice. I choć wiara dziecka nie jest dojrzała i samodzielna, to jednak jest prawdziwa. Autentyzm jej objawia się w okresie dojrzewania. Wiele nastolatków, tak chłopców, jak i dziewcząt, prowadzi często głębokie życie duchowe. Jeżeli nawet w okresie młodości chwilowo się gubią, to jednak najczęściej w życiu dorosłym powracają do życia religijnego wyniesionego z domu rodzinnego. (…)
    Uszanowanie wolności w sprawach religijnych
    Rodzice nie powinni łamać wolności dzieci przez zmuszanie ich do odmawiania modlitw lub też wykonywania innych praktyk pobożnościowych. Jeżeli dziecko z jakichś powodów nie chce się modlić, należałoby uważnie rozeznać, dlaczego reaguje właśnie w taki sposób. Bywa nieraz, że konfliktowe relacje dziecka z rodzicami przenoszą się na jego trudności w modlitwie. Apodyktyczne narzucanie dziecku modlitwy utrudnia mu odkrywanie wartości życia duchowego w wieku dorastania. Wychowanie do modlitwy domaga się od rodziców przede wszystkim dawania dziecku świadectwa osobistej modlitwy.


Józef Augustyn SJ,
Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017.