Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok C (biały) Nr 22 (28 kwietnia 2019)

Liturgia słowa


Niedziela Miłosierdzia i jej liturgia przypomina nam o niezmierzonej miłości Boga do stworzenia, do każdego z nas. Chcemy dziękować Panu za ten dar przejawiający się w posłaniu umiłowanego Syna i ukazaniu w Nim konkretnej miłosiernej miłości. Zbawienie jest aktem miłosierdzia. Przyjmijmy go z wdzięcznością.


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 5, 12-16)

Czytania ukazują cuda i znaki zdziałane przez apostołów. Miłosierdzie Boga przejawia się w uzdrawianiu chorych i wypędzaniu złych duchów. Bóg chce działać przez ręce apostołów. Daje im moc, odwagę i wiarę. Zmartwychwstanie Chrystusa przynosi nam wielkie dary, potrzeba pokory, by je przyjąć.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.
     Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Oto słowo Boże.


PSALM (Ps 118)

Psalm dziękczynienia zwraca nasze serca ku Bogu, który posługuje się inną logiką niż ludzie. To, co jest odrzucone, staje się czymś, co tylko On może przyjąć i na nowo wybudować zupełnie coś nowego. Tylko On podnosi z lęku i rozpaczy, a nawet ze śmierci. Radujmy się Jego łaską, czyli miłosierdziem.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Albo: Alleluja.

     Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki». *
     Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki»
     Niech wyznawcy Pana głoszą:
*
     «Jego łaska na wieki».

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

     Kamień odrzucony przez budujących
     stał się kamieniem węgielnym.
*
     Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
     Oto dzień, który Pan uczynił, *
     radujmy się nim i weselmy.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

     O Panie, Ty nas wybaw, *
     pomyślność daj nam, o Panie!
     Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
     błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
     Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.


DRUGIE CZYTANIE (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19)

  Wizja z Apokalipsy pomaga nam wejść w rzeczywistość Syna Bożego żyjącego u Boga i wstawiającego się za nami. Bóg troszczy się o swój Kościół, wybiera ludzi, by w Jego imieniu nas pouczali i prowadzili. Apostoł Jan zesłany na wyspę Patmos za to, że świadczył o zmartwychwstaniu Pana jest dla nas przykładem ukochania słowa.

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Leodycei».
     I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.
     Kiedy Go ujrzałem, do stup Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i co jest, i co potem musi się stać».

Oto słowo Boże.