Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 12 (17 marca 2019)

Katecheza

 

Legendarny święty


Gdy słyszymy o św. Patryku, to zwykle mamy jednoznaczne skojarzenie z Irlandią, z zielonością tej wyspy i trójlistną koniczyną, która swe korzenie, wbrew powierzchownemu osądowi, ma nie w ludowych wierzeniach, ale w teologii. Trzy złączone liście koniczyny w ręce tego świętego symbolizują jedność Trójcy Świętej.
    Niestety faktów z życia apostoła Irlandii znamy niewiele. (…) Patryk przyszedł na świat w mieście Bannavem Taberniae, które mogło leżeć w ówczesnej Walii, Anglii, a nawet Szkocji, ale najprawdopodobniej znajdowało się w pobliżu dzisiejszej Kumbrii w Wielkiej Brytanii. Urodził się ok. 386 r. w zromanizowanej rodzinie chrześcijańskiej, którą cechowała głęboka wiara. (…)
    W wieku 16 lat Patryk wraz z tysiącami innych ziomków został porwany przez piratów irlandzkich. (…) Dla młodego Patryka okres niewoli i rozłąki ze środowiskiem, w którym wyrósł, był czasem nawrócenia. Podczas (...) sześciu lat niewoli na obcej ziemi obudziła się w nim tęsknota za prawdziwym, jedynym Bogiem. Oczywiście również tęsknota za ojczyzną, domem rodzinnym była w nim silna. Narastający żal wzbudził w nim pragnienie poprawy, przemiany swojego życia na bardziej odpowiedzialne. Paradoksalnie mimo trudnego położenia, w jakim się znalazł, jego życie duchowe było w rozkwicie. (…) Pewnego dnia w końcu uciekł z niewoli (…) W roku 431 otrzymał święcenia biskupie i został wysłany przez papieża Celestyna I na misje do Irlandii, aby tam głosił Dobrą Nowinę.


Pancerz św. Patryka (fragmenty)

I Związuję się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie Trójcy Przenajświętszej, z wiarą w Trójcę w Jedność, ze Stworzycielem wszechświata.
II Związuję się dzisiaj z mocą Wcielenia Chrystusa oraz Jego Pogrzebu, z mocą Jego Zmartwychwstania oraz Jego Wniebowstąpienia, z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu.
VII Chryste, chroń mnie dzisiaj przed trucizną, przed spaleniem, przed utopieniem, przed zranieniem, bym mógł otrzymać obfitą nagrodę.
VIII Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, Chrystus za mną, Chrystus we mnie, Chrystus pode mną, Chrystus nade mną, Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy, Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.
XI Zbawienie przychodzi od Pana, zbawienie przychodzi do Chrystusa: Niech Twoje Zbawienie, o Panie, pozostanie z nami na zawsze. Amen.

 

Święty Patryk,
seria: Skuteczni Święci,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018.