Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 11 (10 marca 2019)

Wprowadzenie do liturgii


ZAWSZE MOŻNA WYBRAĆ DOBRO

Aleksander Fredro pisał kiedyś: „osiołkowi w żłoby dano: w jednym owies, w drugim siano…” Pamiętamy, że ostatecznie „oślina pośród jadła, z głodu padła”.

    Problem decyzji, właściwego wyboru jest aktualny do dzisiaj, psychologowie wręcz alarmują, że młodzi ludzie w coraz mniejszym stopniu umieją podejmować decyzje, którym są potem wierni, za które odpowiadają. Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam uniwersalne kryterium, dzięki któremu można podjąć właściwą decyzję: jest to wybór, który przybliża do Pana Boga, ostatecznie do celu życia, czyli zbawienia. W pierwszym czytaniu Pan Bóg przypomina Mojżeszowi, że On zawsze wyprowadza z nieszczęścia: nie zawsze taką drogą, jaką sobie upatrzył człowiek, ale zawsze ku dobru. Święty Paweł zapewnia, że zaufanie skierowane w stronę Pana Boga pomaga zauważyć tę ścieżkę, która prowadzi do Dawcy wszelkiego dobra, a Pan Jezus w rozmowie z szatanem pokazuje, że wszelkie zwodnicze wizje: władzy, niezależności, pieniądza są tylko ułudą, która wyprowadza z realnej rzeczywistości. Wbrew pozorom.
    Bo dzisiaj, na początku Wielkiego Postu mamy sobie przypomnieć, że podejmowanie decyzji nakierowanych na sprawy tego świata jest zawsze ułudą, bo prowadzi do takiego zakończenia, jakie czeka wszystko, co materialne.
    Zawsze dobrze wyjdziemy na takiej decyzji, dzięki której wzrośnie piękno, przede wszystkim w nas, w naszym wnętrzu. Bo tam, gdzie piękno, jest Bóg, tam jest nasze szczęście, cel naszego życia.
    Warto zawsze prosić o Bożą spostrzegawczość, byśmy potrafili dokonywać takich wyborów, które prowadzą do Pana Boga.


ks. Zbigniew Kapłański