Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

8 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 10 (3 marca 2019)

Rozważanie

Każdy ma jakieś życiowe doświadczenie. Spotykamy wielu ludzi i możemy uczyć się od nich, czerpać z ich mądrości. Jezus doskonale wiedział o tym i dlatego tak bardzo zależało Mu na pielęgnowaniu relacji z innymi osobami. My też możemy stać się dla innych takimi skromnymi nauczycielami, o ile wpłyniemy pozytywnie na ich postawy i zachowanie. Możemy innym przekazywać własne doświadczenie przez to, jak sami postępujemy, przez nasze słowa, a nawet przez samą obecność. W każdym spotkaniu zawsze istnieje możliwość uczynienia dobra. W tej wzajemnej interakcji uobecnia się Bóg.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2019
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła