Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

6 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 8 (17 lutego 2019)

Rozważanie

Naturalnym odruchem jest dążenie do wyeliminowania z naszego życia tego, co trudne, smutne, co powoduje odrzucenie itp. Tymczasem Jezus przez swoją naukę i własne życie udowadnia, że można być szczęśliwym na tym świecie, pozostając ubogim, doświadczając cierpienia, niedostatku czy wręcz odrzucenia ze strony innych. Nie chodzi o to, by na siłę szukać tego, co jest niewygodne, co sprawia ból, lecz by z pogodą ducha przyjąć to, co przynosi nam życie, by mieć wzrok zwrócony „ku górze”, wiedząc, że życie nie kończy się na tym świecie, że istnieje coś więcej. I do udziału w tym jesteśmy zaproszeni.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2019
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła