Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

5 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 7 (10 lutego 2019)

Katecheza

Święty z miłości

Święty Walenty jest znany wszystkim jako patron zakochanych. Niewątpliwie słyszał o nim każdy. Dzień jego narodzin dla nieba, 14 lutego, jest kojarzony jednoznacznie z walentynkami. W tym dniu zakochani piszą do siebie miłosne liściki, obdarowują się słodyczami lub kwiatami. Mało kto jednak sięga do historii tego świętego, aby dowiedzieć się, że życie tego biskupa było naznaczone specyficznym rodzajem miłości, bo miłością do Jezusa Chrystusa aż po męczeństwo.
Święty Walenty został wpisany w Martyrologium Rzymskim pod datą 14 lutego dwa razy: jako kapłan rzymski ścięty w czasie prześladowań za panowania cesarza Klaudiusza II Gota (ok. roku 269-270) oraz jako biskup Terni, który został sprowadzony do Rzymu, gdyż nie chciał zaprzestać nawracania pogan, i tam został stracony.
Prawdopodobnie chodzi o jedną i tę samą osobę, choć niektórzy historycy próbują udowodnić, że Walentych było dwóch, a niektórzy, że nawet trzech. Pierwszy, stracony w 270 r. w Rzymie. Drugi, biskup Terni, który zginął w Rzymie w 273 roku, i trzeci, który żył w V w. w Recji (na dzisiejszym pograniczu niemiecko-austriacko-szwajcarskim) i przypisywano mu moc uzdrawiania z epilepsji.
Kościół czci jednego św. Walentego, w którego nieco legendarnym życiorysie znajdują się epizody rozpisywane czasem na trzy powyższe postaci.

Modlitwa zakochanych
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają i darzą przyjaźnią, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.
W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas krystalicznie czysta miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody.
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami wszystkimi do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W intencji mojej rodziny
O mój obrońco, Święty Walenty, który za życia byłeś przykładem wszelkich cnót, czujnym pasterzem, ojcem biednych i męczennikiem Jezusa Chrystusa, który zamieszkujesz w chwale niebios, przyjdź mi z pomocą. Chroń moją rodzinę, oddal od niej wszelkie nieszczęścia, niech zamieszka w niej jedynie Boże błogosławieństwo, niech zapanuje pokój i wiara w opiekę Jezusa Chrystusa. Amen.

Br. Wojciech Filipiuk SSP
Święty Walenty,
seria: Skuteczni Święci
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018