Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA ZWYKŁA, 65 Światowy Dzień Trędowatych Rok C (zielony) Nr 5 (27 stycznia 2019)

Rozważanie

Świat, na który patrzymy przez okienko telewizora lub o którym czytamy w kolorowych gazetach, to świat sukcesu materialnego, zawodowego lub medialnego. Jest to świat schlebiania naszym ułomnościom moralnym i niskim instynktom. Świat, gdzie trzeba być silnym, aby wygrać. Tymczasem Jezus zaczyna swoją misję, ogłaszając, że przyszedł do tych, którzy nic nie mają, są chorzy fizycznie lub moralnie, są prześladowani. Nie jest rewolucjonistą, który pragnie zburzyć istniejący porządek społeczny, ale jest pokornym Mesjaszem niosącym Dobrą Nowinę, która ma moc przemieniania ludzkiego życia.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2019
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła