Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 4 (20 stycznia 2019)

Rozważanie

Jan Ewangelista powtarza w swoich listach, że „Bóg jest miłością”. A skoro tak, to Jego relacja do człowieka nie może się dokonywać inaczej, jak tylko w miłości. Jezus, przychodząc zbawić każdego z nas, rozpoczyna swą misję od uczty weselnej. Bóg Oblubieniec obdarza swą miłością Lud Oblubienicę. Zawiera przymierze, którego obrazem jest małżeństwo, gdzie małżonkowie z miłości oddają się sobie nawzajem. I mimo że człowiek nie jest przygotowany na takie wydarzenie, On sam okazuje się także gospodarzem, który zapewnia wyborne wino swej miłości tym, którzy żyją w smutku, pogrążeni w problemach dnia codziennego.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2019
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła