Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 4 (20 stycznia 2019)

Katecheza

Apostoł narodów

Gorliwy faryzeusz
„Prześcigałem w praktykowaniu judaizmu wielu rówieśników z mojego narodu, szczególnie byłem zagorzałym wyznawcą tradycji moich ojców” (Ga 1, 14).
Tak krótko, ale jakże czytelnie, złożył o sobie świadectwo św. Paweł, który nigdy nie ukrywał swoich korzeni. Pochodził z rodziny żydowskiej o faryzejskiej tradycji. (…)
Faryzeusze chcieli stworzyć wzorcową wspólnotę świętych. Uważali oni, że człowiek może osiągnąć świętość, a więc się zbawić, dzięki własnym możliwościom. Warunkiem tego miało być całkowite zachowywanie Tory – Prawa Mojżeszowego, czyli największego daru, jaki Żydzi otrzymali od Boga. W praktyce oznaczało to absolutne zachowywanie przykazań (w liczbie 613!). (…) Paweł mocno podkreślał swoje faryzejskie pochodzenie i także po powołaniu pozostał wierny tej wielkiej tradycji.

Apostoł Jezusa Chrystusa
Święty Paweł, mając w pamięci spotkanie z Jezusem pod Damaszkiem, mówi wprost: „zostałem zdobyty przez Chrystusa” (Flp 3, 12). Było to osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym. Od tej chwili gorliwy faryzeusz staje się gorliwym apostołem, narzędziem, przez które Boże imię zostanie zaniesione do pogan, królów i synów Izraela. I tak jak nie ukrywał swojego pochodzenia, tak teraz otwarcie świadczy o przynależności do Chrystusa.

Skuteczny orędownik
Święty Paweł to jeden z bardziej znanych i rozpoznawalnych świętych. On „otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich” (Prefacja na Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła).
Jest patronem wielu zakonów i zgromadzeń, diecezji, parafii, kościołów i prowincji kościelnych, miast (np. Rzymu, Poznania), a także teologów, duszpasterzy, misjonarzy i głosicieli słowa Bożego, dziennikarzy i prasy katolickiej, marynarzy, wytwórców namiotów, tkaczy, siodlarzy, powroźników, wikliniarzy. Jest on także bezpośrednim patronem milionów ludzi na świecie, bo przecież Paweł (Paulus, Paul, Paolo, Pablo) to jedno z najpopularniejszych imion.
W sposób szczególny jednak św. Paweł jest patronem nawrócenia. Modlitwy w intencji niewierzących, wręcz wrogów Kościoła, zanoszone do Boga za pośrednictwem św. Pawła, wielokrotnie sprawiły cud wiary u tych ludzi. Apostoł Narodów wciąż pełni swoją posługę i dopomaga wierzącym w poznawaniu Chrystusa i doświadczaniu radości płynącej z wiary. Każdy może przyzywać go jako skutecznego Świętego, bo przecież on stał się wszystkim dla wszystkich, aby przynajmniej niektórych doprowadzić do zbawienia.

Modlitwa o nawrócenie
Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś Świętego Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez Jego wstawiennictwo proszę Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie dla mnie, a zwłaszcza dla (wymienić osobę). Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską Świętego Pawła odważnie włączyli się w dzieło ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Paweł.
Seria: Skuteczni Święci,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017.