Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 2 (6 stycznia 2019)

Rozważanie

Co jestem w stanie poświęcić, jakie trudy podjąć, aby spotkać Boga? Na pewno wiele razy słyszeliśmy świadectwa ludzi, których życie zostało przemienione przez spotkanie z Jezusem. Owocem tego były uratowane rodziny, odnaleziona radość, zmiana pracy i zawsze zmiana kierunku życia. Ale czy ja osobiście przeżyłem takie objawienie Pańskie, które owocuje zmianą drogi życia, codziennym posłuszeństwem słowu Boga, wybieraniem nowych dróg, stosownie do woli Boga, a często w opozycji do świata, który przez modę, telewizję, kulturę pragnie mi narzucić sposób życia daleki od Ewangelii?

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2019
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła