Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 2 (6 stycznia 2019)

Wprowadzenie do liturgii

Maleńki świat

„Wydaje się, że kosmos, ziemia i wszechświat są takie ogromne. Niezbadane, przekraczające ludzkie możliwości. A serce ludzkie jest tak ogromne, że mieści się w nim cały Bóg”.

o. Stefan, misjonarz

W Objawieniu Pańskim wyznajemy wiarę i głębokie przekonanie, że jesteśmy posłani, aby zanieść światło Jezusa na krańce świata. Sami z siebie blasku nie wydamy – jak mówił bł. Paweł Manna, ale możemy go nieść w sobie. W uroczystość Epifanii, gdy w postaciach mędrców ze Wschodu przychodzi ludzkość do Światłości, obchodzimy misyjny dzień dzieci.
Dziecko jest darem, tak jak On stał się darem dla świata. Dziecko jest najbardziej poszkodowanym członkiem ludzkości, bo często nie ma prawa się narodzić, cierpi głód i doznaje największych ran w czasie konfliktów zbrojnych. Dziecko też przynosi radość i przypomina wiosnę dzieła stworzenia. W jednym z malgaskich regionów jest powiedzenie: „Jedno dziecko to przyszłość całego plemienia”.
Dla ludzi wiary Jezus to nadzieja i spełnienie obietnic, tak jak czytamy w liturgii Słowa (pierwsze czytanie). Jezus staje się dla nas Tajemnicą Objawioną, by każdemu stworzeniu w zrozumiały dla nich sposób powiedzieć: Bóg jest i kocha. Dzieci na całym świecie ukazują swoją obecnością nieustanne błogosławieństwo Boga. Patrząc też na te najmniejsze najbardziej bezbronne i cierpiące, zauważamy, że Bóg mieszka w tym, co małe i bezgranicznie ufające.
Niech zatem każda rodzina na ziemi będzie odpowiednim miejscem wzrastania dla tego maleńkiego świata, jakim jest serce dziecka, a zapewniam, że w nim potrafi się zmieścić cały Bóg.

ks. Maciej Będziński