Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA Rok C (czerwony) Nr 64 (26 grudnia 2018)

Liturgia słowa

Zaraz za progiem radości z Narodzenia Pańskiego czeka smutek z powodu śmierci Jego ucznia, Szczepana. Jest to jednak smutek, który przemienia się w radość, gdyż oto ten, którego ludzie kamienują, daje świadectwo wiary w Chrystusa aż do przelania krwi. Męczeństwo jest zawsze sprawą miłości – miłości tak silnej, że śmierć nie jest w stanie jej pokonać.

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 6, 8-10; 7, 54-60)
Postać św. Szczepana ukazuje, że przyjście Boga w ludzkiej naturze zawsze będzie przedmiotem sprzeciwu. Słowo, które przyszło do swoich, nie przez wszystkich zostało przyjęte. Cuda i znaki, które działał zarówno Jezus jak i Szczepan, okazały się dla wielu przyczyną zawiści i zgorszenia. Dobra Nowina zawsze napotykała i będzie napotykać przeciwności, co tak naprawdę jest znakiem jej autentyczności.

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.
A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».
A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!». A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu». Po tych słowach skonał.
Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17)

Nie ma takiej otchłani, spośród której nie można byłoby zawołać do Boga o ratunek. On wysłuchuje każdej prośby, która zanoszona jest szczerym sercem. Prośba o Jego interwencję jest tak naprawdę wyznaniem wiary w Jego wszechmoc i miłosierdzie, ogarniające każdego człowieka. Nasze życie pochodzi od Niego i do Niego należy – możemy więc pokładać ufność w Jego trosce o nas.

Refren:    W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. 

W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem, *
boś wejrzał na moją nędzę.   

W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.   

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 118, 26a i 27a)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 10, 17-22)
Jezus nigdy nie obiecywał swoim uczniom łatwego życia. Wręcz przeciwnie – mówił wprost o przeciwnościach, na jakie napotka ich głoszenie. Świat będzie bowiem zawsze sprzeciwiał się Ewangelii, gdyż ona jest jego „wyrzutem sumienia”. W tych wszystkich trudnościach będzie jednak obecny Duch Święty. On doprowadzi to dzieło do końca, a tych, którzy wiernie mu służą, do zbawienia.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich Apostołów:
«Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.
Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».
Oto słowo Pańskie.