Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA Rok C (czerwony) Nr 64 (26 grudnia 2018)

Wprowadzenie do liturgii

Ofiara wiernej miłości

W Polsce obchodzimy, jako drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Jego postać i opisane na kartach Pisma Świętego wydarzenia związane z jego oskarżeniem, męczeństwem i śmiercią, zdają się przenosić nas w inną rzeczywistość, daleką od radosnego klimatu Bożego Narodzenia.
Doczesne narodziny a narodziny dla nieba, pieluszki a szata męczeństwa – przez te kontrasty odkrywa się przed nami dramat ludzkiego życia. Dramat, który z całą wyrazistością wybrzmiał w ziemskich dziejach Jezusa Chrystusa. Opowiadając historię św. Szczepana, autor biblijny pokazał jego życie, jako wierne naśladowanie Mistrza z Nazaretu, stąd pełna nienawiści reakcja Żydów na słowa o Mesjaszu, fałszywe oskarżenia czy wreszcie, tuż przed śmiercią, będące echem błagania Chrystusa o przebaczenie swoim prześladowcom, wołanie męczennika.
Przyglądając się postaci św. Szczepana, a za nim niezliczonej rzeszy kobiet, mężczyzn czy nawet dzieci, które za wiarę w Chrystusa zapłaciły najwyższą cenę, warto zastanowić się, co jest istotą męczeństwa. Czy jest nią doznawanie prześladowań lub śmierć za wyznawaną wiarę i życie Ewangelią? Czcimy w Kościele męczenników nie ze względu na ich cierpienia, ale dlatego, że okazali się być do końca wierni Chrystusowi. Istotą męczeństwa jest zatem miłość potężniejsza niż śmierć. Tak kochając, człowiek naśladuje Pana Jezusa, który samego siebie złożył w ofierze za zbawienie świata.
W męczeństwie dobro okazuje triumf nad złem, prawda zwycięża nad kłamstwem, miłość nad nienawiścią, a łaska Boża nad ludzkim grzechem.

o. Jarosław Krawiec, dominikanin