Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 5 (26 stycznia 2003)

Katecheza

Ocalić świętość życia

Gwałtowny rozwój inżynierii genetycznej spowodował powstanie problemów, których ludzkość nigdy dotąd nie musiała rozwiązywać. Czy żywy organizm podlega opatentowaniu? Czy można upierać się przy zmuszaniu do życia kogoś, kto tego nie chce? Czy ma się prawo wszczepić serce pawiana małej dziewczynce? Czy można być starszym od swego starszego brata? Czy można mieć wielu ojców? Kto będzie "właścicielem" zamrożonego embriona, którego rodzice nie żyją? Czy dwie kobiety mogą mieć wspólną córkę? Czy syn może być bliźniakiem swego ojca? Na wszystkie te pytania da się dziś odpowiedzieć "tak", ale owo "tak" jest oburzające i budzi moralny sprzeciw. Ojciec Święty ostrzega, że badania genetyczne posuwają się za daleko. Dochodzi do prób ingerencji w strukturę DNA, dokonuje się prób jej modyfikacji, zamraża ludzkie embriony, selekcjonuje je, tworzy banki nasienia, programuje płeć, w końcu doszło już do klonowania, czyli skopiowania genetycznie takiego samego osobnika. Identyczny embrion mógłby zostać zamrożony, aby kiedyś dla żywego człowieka posłużyć jako - wyhodowany szybko - dawca organów. W konsekwencji ta praktyka może stać się powodem nadużyć o niewyobrażalnym zasięgu. Jednym słowem, nauka może otworzyć przed nami przepaść, z której nie będzie dla człowieka powrotu. W przemówieniu skierowanym do uczestników sympozjum Papieskiej Akademii Nauk w 1992 r. Jan Paweł II powiedział: "Potępiam w sposób zdecydowanie wyraźny i oficjalny manipulacje eksperymentalne dokonywane na embrionach ludzkich, ponieważ istota ludzka, od chwili swego poczęcia aż do śmierci, nie może być wykorzystywana z żadnego powodu". Podobnie watykańska Kongregacja Nauki Wiary poucza, że: "Działając w ten sposób, naukowiec zajmuje miejsce Boga, nawet jeśli nie jest tego świadomy, czyni się panem przeznaczenia drugiej istoty ludzkiej, o ile arbitralnie wybiera, kto ma żyć, a kogo skazać na śmierć". W takich samych ostrych słowach wypowiedziała się Stolica Apostolska w listopadzie 2001 r. na wieść o udanych eksperymentach klonowania komórek macierzystych w Stanach Zjednoczonych. Podkreślono, że stanęliśmy obecnie przed groźbą zniewolenia człowieka przez technikę. Coraz bardziej realne staje się widmo kreowania "laboratoryjnych chimer". Czy nauka słyszy te moralne apele Kościoła? Czy dociera do uczonych wołanie Jana Pawła II o odmianę życia ludzi nauki?

Czesław Ryszka

 

Jeśli chcesz...

Jeśli chcesz przezwyciężyć pokusy i kłopoty, jeśli chcesz zniszczyć złe zamiłowania, jeśli chcesz poznać podstępy szatana i zwyciężyć je, jeśli chcesz żyć radośnie wśród zmartwień, trosk i udręk tego świata, jeśli chcesz postępować na drodze ducha i nie być wleczony przez potok namiętności, jeśli chcesz odstraszyć i odrzucić daleko od siebie złe myśli, jeśli chcesz, aby twoja świadomość została napełniona świętymi myślami, a twoje serce wzniosłymi pragnieniami doskonalenia się, jeśli chcesz mieć ducha mężnego i stały zapał w służbie Bożej, jeśli chcesz wyplenić wszystkie wady i otrzymać wszystkie cnoty, jeśli chcesz osiągnąć kontemplację i największe zjednoczenie z Bogiem, bądź człowiekiem modlitwy, gdyż w modlitwie otrzymuje się namaszczenie Ducha Świętego, który oświetla świadomość, a przez światło modlitwy otrzymuje się dar kontemplacji i upodobania rzeczy niebieskich.

św. Antoni Maria Klaret