Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 5 (26 stycznia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

KTO SIĘ NAWRÓCI...

Jezus rozpoczyna swą misję mesjańską od bardzo krótkiego kazania: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Skorzystać z tej szansy można tylko w jeden sposób: uznać, że jestem grzesznikiem i przyjść po łaskę do Jezusa. On w sakramentach udzielanych w Kościele daje nowe życie. Kto potrzebuje nawrócenia? Ten, kto poznaje dopiero Dobrą Nowinę, ten, kto już zna ją długo, ale nie umie jeszcze nią żyć... To ja mam się nawracać! Bo w słowie "nawracać się" ukryta jest ważna tajemnica: jest ono drogą, procesem, który towarzyszy mojemu duchowemu życiu. Dla jakiego celu opłaci się podjąć taki wysiłek? Warto z dwóch powodów: sprawiedliwy Bóg nie szuka pomsty za grzechy. Ojciec przebacza mi winy, za które żałuję, pokutuję, czyli biorę odpowiedzialność. Powód drugi to nagroda: owocem nawracania się jest radość. Warto nawracać się, aby odzyskać radość serca! Jezus wybiera dziś uczniów. Czy usłyszysz kazanie Jezusa? Czy zobaczysz Jego spojrzenie pełne miłości skierowane na Ciebie? Warto pójść za Jezusem, warto się nawracać, aby zamiast smutku nosić w sobie radość.

ks. Piotr Stawarz - salwatorianin

Szymon i Andrzej, natychmiast zostawili sieci i poszli za Jezusem (por. Mk 1, 16-18).