Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w dzień Rok C (biały) Nr 63 (25 grudnia 2018)

Wprowadzenie do liturgii

Abyśmy się stali dziećmi Bożymi

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas, aby objawić nam, jak bardzo Mu na nas zależy i jak wielka jest Jego miłość do stworzenia.
Nie zostawia nas samych, ale stał się w Jezusie Chrystusie naszym Bratem, aby nas doprowadzić do pełnej wspólnoty z sobą w życiu wiecznym. To jest ta Dobra Nowina – Ewangelia – która eksploduje wręcz radością i daje nadzieję, że cokolwiek by nas nie spotkało w naszym ziemskim życiu, to zmierzamy ku pełni istnienia w komunii z samym Bogiem, który jest miłością i to nieskończoną. Przesłanie pełne radości! Prawda, która oświeca to życie, nadaje mu sens i niesie wolność, czyni nas dziećmi Bożymi!
Jednak na tą wielką radość rzuca się cieniem smutku Janowe stwierdzenie, że Słowo przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli… Świat, który dzięki Niemu zaistniał, Go nie rozpoznał. To smutna prawda o naszej ludzkiej naturze, skażonej grzechem. Z jednej strony pragniemy szczęścia, miłości, szukamy prawdy i dobra, chcemy lepszego życia, a jakże często nie potrafimy się otworzyć na łaskę, jaką daje nam Bóg w umiłowanym Synu, Jezusie, który przez swoje uniżenie, ofiarowanie siebie z miłości do człowieka staje się jedyną pewną Drogą ku pełni życia.
Módlmy się zatem, abyśmy umieli Go rozpoznać, żyjącego także w nas i w naszych bliźnich, i przyjmować z radością, wdzięcznością i miłością dzieci Bożych, które są świadome daru, jaki otrzymały i pragną się nim dzielić z tymi, którzy jeszcze Go nie rozpoznali.

ks. Witold Wiśniowski, paulista