Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

4 NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 61 (23 grudnia 2018)

Rozważanie

Głównymi bohaterkami tej sceny są dwie niewiasty – Maryja i Elżbieta. Maryja wraz z Jezusem w swoim łonie udaje się w pielgrzymkę do domu Elżbiety i Zachariasza. Jezus przybywa do Jana, a wraz z Jezusem przybywa Duch Święty, który napełnia Elżbietę i, jak interpretuje to wydarzenie tradycja, uwalnia go w tym momencie od grzechu pierworodnego. Jan staje się dzięki spotkaniu z Jezusem świętym, by jako wolny od grzechu ogłaszać później w czasie chrztu Jezusa w Jordanie przybycie Zbawiciela świata. Natomiast Elżbieta swoją postawą i słowami wskazuje na Maryję jako kobietę pełną wiary, dzięki której zbawienie przyszło na świat. Ilekroć z wiarą przyjmujemy Jezusa, tak jak Go przyjęła Maryja, tylekroć otrzymujemy Boże błogosławieństwo i naszym udziałem staje się szczęście, które było szczęściem Maryi. Ilekroć pozwalamy, by Maryja weszła do naszego domu, tylekroć wraz z Maryją przybywa Jezus i wówczas również działa Duch Święty, jak działał w Ain Karem, gdy Maryja weszła do domu Zachariasza.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła