Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 59 (9 grudnia 2018)

Rozważanie

Ewangelista Łukasz dokładnie umiejscawia w czasie i przestrzeni wystąpienie Jana, które przygotowuje przyjście Jezusa. Święty Paweł lapidarnie stwierdzi: Gdy jednak wypełnił się czas, Bóg wysłał swego Syna zrodzonego z kobiety, narodzonego w czasach Prawa, aby uwolnić tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy się stali przybranymi dziećmi. (Ga 4, 4-5). Jan stał się pomostem między Starym a Nowym Testamentem. Jak wspomina Łukasz, jego poczęcie nastąpiło za czasów Starego Prawa (Łk 1, 13), ale Duch Święty wypełnił go już w łonie matki Elżbiety (Łk 1, 41) i jak interpretuje to tradycja Kościoła, wówczas został uwolniony od konsekwencji grzechu pierworodnego i dlatego wyjątkowo obchodzony jest jego dzień narodzin. Wszystkich pozostałych świętych wspominamy w dniu śmierci, które są narodzinami dla nieba. Orędzie Jana, jak jego przyjście na świat, jest pomiędzy Starym a Nowym Prawem. Przygotować drogę dla Boga oznacza wejść na drogę zachowywania przykazań Bożych. Dopiero na wypełnianiu Dekalogu można budować nowe prawo, które przynosi Jezus – prawo miłości.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła