Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

1 NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 58 (2 grudnia 2018)

Rozważanie

Wielu z nas pamięta z dzieciństwa pełne troski i miłości słowa rodziców: „Uważaj na siebie”. Jezus używa podobnych słów, by nam powiedzieć o serdeczności Boga. Uważajcie na siebie to znaczy: „dobrze myślę o was i martwię się, aby nic złego wam się nie stało”. Niektórzy z nas mogli nigdy nie usłyszeć od najbliższych takich słów i noszą w sobie braki ludzkiej miłości. Jezus pragnie, by Jego ciepłe słowo wypełniło tę pustkę zaniedbania ze strony najbliższych. I ukazuje nam Ojca w niebie, który myśli i martwi się o nas. „Uważajcie”, jest przestrogą, abyśmy się nie pogubili i nie weszli tam, gdzie może nam coś zaszkodzić. Słowo „czuwajcie” natomiast potraktujmy jako wprowadzenie do Adwentu, który ma być czasem uczenia się czekania na Boga i Jego rozwiązania.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła