Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok B (biały) Nr 57 (25 listopada 2018)

Rozważanie

 Człowiek przesłuchuje Boga, sytuacja sądu Piłata nad Jezusem powtarza się także na naszych oczach. O jakie królestwo pyta Piłat, a jakie reprezentuje Jezus? Dwa różne światy: styl Boży i ludzka mentalność. Jezus broni swojego królestwa, to znaczy broni swojej osoby, gdyż Królestwo Boże to On sam, Boża obecność wśród ludzi i znak miłości, jakiego dokonał, wydając się w ręce człowieka. Jezus wyjaśnia, że Jego królestwo nie jest z tego świata, a więc nie można Go zrozumieć ani przeżywać czysto po ludzku, zgodnie z mentalnością tego świata i według kryteriów przez niego dyktowanych. Jezus wypełnia to, co obwieścił w nauczaniu, daje świadectwo prawdzie, to znaczy wierności, niezależnej miłości Boga, który jest wierny człowiekowi pomimo ludzkiej niewierności. Cóż to jest prawda? To Jezus i życie w zjednoczeniu z Nim. Polega na słuchaniu Jego słowa i wprowadzaniu go w konkretny czyn.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła