Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

31 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 54 (4 listopada 2018)

Rozważanie

Odpowiadając na pytanie uczonego w Piśmie o to, które z przykazań jest pierwsze, Jezus ukazuje nam w dzisiejszej Ewangelii dwa filary życia duchowego, mianowicie miłość Boga i bliźniego. One streszczają wszystko, co należy do istoty religii. Więcej nie trzeba. Jest to jednak miłość bardzo konkretna, objawiająca się w działaniach, a nie w uczuciowych deklaracjach. Miłować Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą mocą oznacza miłować całym sobą, wszystkim, czym jesteśmy. Podobnie miłować mamy naszych bliźnich, tak bardzo jak nas samych. Warto pamiętać, że to wezwanie Jezusa jest równocześnie wezwaniem do tego, abyśmy samych siebie coraz bardziej kochali. Skoro miłość własna ma być miarą miłości bliźnich, to powinna być to miara odpowiednio głęboka.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła