Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

31 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 54 (4 listopada 2018)

Katecheza

 Męczennik jedności 

bł. Gomidas Keumurdżian (1656-1707)

Pius XI beatyfikację tego ormiańskiego kapłana nazwał ozdobą obchodów swojego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. W zeszłym roku przypadała z kolei 310 rocznica śmierci tego mało znanego ormiańskiego błogosławionego.
Ksiądz Gomidas (Kosma) Keumurdżian urodził się w Konstantynopolu w 1656 r. Ojciec przyszłego męczennika był żonatym księdzem ormiańskim, co jest zgodne z praktyką Kościołów i obrządków wschodnich. Gomidas w wieku 20 lat ożenił się i miał siedmioro dzieci. Po uzupełnieniu studiów został wyświęcony na kapłana. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz w parafii św. Jerzego, której był proboszczem. Wyróżniał się nie tylko wiedzą i elokwencją, ale także wysokim poziomem duchowym i działalnością na rzecz potrzebujących.
Błogosławiony był gorącym zwolennikiem zjednoczenia ormiańskiego Kościoła z Rzymem. Mając 40 lat, on sam razem z żoną i dziećmi został przyjęty do Kościoła katolickiego. Za jego przykładem poszło dwunastu księży. Apostolska gorliwość ks. Gomidasa spowodowała, iż naraził się miejscowemu patriarsze. Położenie błogosławionego komplikowała również sytuacja polityczna i musiał udać się na wygnanie do Jerozolimy. Tam w armeńskim klasztorze św. Jakuba dalej działał na rzecz jedności ze Stolicą Apostolską.
W 1702 r. wrócił do Konstantynopola. Pięć lat później został aresztowany i skazany na galery, ale ostatecznie został wykupiony przez przyjaciół. Ciągle jednak był solą w oku przeciwników. Z ich poduszczenia uwięziono go po raz drugi. Zarzucono mu wszczynanie rozruchów, bycie „frankiem” (katolikiem) i agentem wrogów Turcji. Władze postawiły ks. Keumurdżiana przed alternatywą: życie za przejście na islam lub śmierć. Ponieważ błogosławiony nie wyrzekł się wiary, został ścięty 5 listopada 1707 r. na obrzeżach miasta. Przed egzekucją spotkał się jeszcze z rodziną. W chwili śmierci recytował wyznanie wiary. Ciało męczennika pochowali duchowni prawosławni, gdyż nieliczni księża katoliccy ukrywali się z powodu prześladowań. Jego świadectwo pociągnęło wielu Ormian do jedności z Rzymem. Czcią otaczali go katolicy, ortodoksi, a nawet muzułmanie. Ks. Gomidas został beatyfikowany 23 czerwca 1929 r. Liturgiczne wspomnienie przypada 5 listopada.
br. Marek Urbaniak – brat szkolny