Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

31 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 54 (4 listopada 2018)

Wprowadzenie do liturgii

SŁUCHAJ IZRAELU...

Gdy weźmiemy pod uwagę, że prawo żydowskie zawierało 614 nakazów i zakazów, nie dziwi pytanie postawione Jezusowi przez nauczyciela Pisma: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”.
Człowiek niejednokrotnie znajduje się w sytuacji, w której musi wybierać i stawia pytania o to, co jest najważniejsze i w gruncie rzeczy o to, co naprawdę liczy się w tym życiu. Niekiedy słyszymy wypowiedzi tego typu, że najważniejsze jest zdrowie lub rodzina. Ci, dla których najważniejsze są dobra materialne czy kariera, raczej rzadko się do tego przyznają – jeśli tak, to poniewczasie… 
A przecież tak naprawdę w głębi serca każdy człowiek, tak jak powietrza, potrzebuje miłości; potrzebuje być kochanym i kochać; bo z miłości Stwórcy został powołany do istnienia i pragnie miłowania oraz bycia miłowanym. Zostało to weń zaszczepione przez samego Boga.  
Niestety w poszukiwaniu miłości często gubimy się; szukamy zaspokojenia tego pragnienia w dobrach tego świata; idąc za pożądliwością oczu, zmysłów czy pychą żywota. Dostrzegamy, że ta  nasza ludzka miłość często jest bardzo pogmatwana i wybiórczo egoistyczna… Nie potrafimy jej przyjmować i nie potrafimy kochać, tak jak Bóg nas kocha. Może właśnie dlatego, że nie potrafimy słuchać: Pierwsze przykazanie jest „Słuchaj Izraelu...”.
Chrystus, wcielone Słowo Ojca, uczy nas każdego dnia, na czym polega autentyczna odpowiedź ludzkiej miłości na nieskończoną miłość Boga do człowieka, a moc Ducha Świętego, który jest Duchem miłości Ojca i Syna, uzdalnia nas do takiej miłości, która potrafi się ofiarować.
ks. Witold Wiśniowski, paulista