Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 4 (19 stycznia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

CZEGO NAPRAWDĘ SZUKAMY?

W przeznaczonej na dzień dzisiejszy Ewangelii św. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa jako na Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata (por. J 1, 36) i w ten sposób kieruje swoich uczniów do Niego i u Niego każe im szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania. Ale kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa, On - Boski Mistrz - wzywa ich przede wszystkim do tego, aby uświadomili sobie, czego naprawdę szukają, a dopiero potem pozwala, by Mu towarzyszyli. Dopiero idąc za Jezusem, patrząc i pozostając razem z Nim, mogą prawdziwie doświadczyć, że to Jezus jest oczekiwanym przez nich Mesjaszem. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, Andrzej prowadzi do Jezusa swojego brata Szymona Piotra, Heli uczy Samuela, w jaki sposób powinien odpowiedzieć na wezwanie Pana. Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto ukaże nam Jezusa, ale odpowiedzi może udzielić tylko On sam, bo tylko On jest Bożą odpowiedzią na najgłębsze pytania człowieka. Abyśmy jednak mogli usłyszeć Bożą odpowiedź na nasze pytania, potrzeba, byśmy, tak jak uczniowie z dzisiejszej Ewangelii, najpierw uświadomili sobie, czego naprawdę szukamy, a potem poszli drogą ukazaną nam przez Jezusa i pozostali razem z Nim.

ks. Mariusz Górny - paulista

Oto Baranek Boży (J 1, 36)