Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

30 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 52 (28 października 2018)

Wprowadzenie do liturgii

KRZYK CIERPIĄCEGO

BĘDZIE WYSŁUCHANY

Dzisiejsza liturgia słowa wiele mówi o płaczu ludzi cierpiących: Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem (I czytanie). Bóg natomiast wyraźnie widzi każdy płacz, cierpienie i nie jest obojętny na jęk, ponieważ tych, którzy wyszli z płaczem, przyprowadzi do siebie wśród pociech. 
Również dzisiejszy psalm zapewnia nas, że ci, którzy (teraz) we łzach sieją, (kiedyś) żąć będą w radości, ci, którzy obecnie zmagają się z codziennością i pracując dla dobra innych, idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, kiedyś obejrzą owoce swoich zmagań, z radością niosąc swoje snopy.
Dlaczego winniśmy w to wszystko niezachwianie wierzyć? Dlaczego mamy wierzyć w odmianę naszego losu? Dlatego że Bóg stał się człowiekiem i przez to pokazuje, że nas rozumie. Jezus może współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą (II czytanie). Trzeba nam wierzyć w nadejście ulgi w cierpieniu, ponieważ w dzisiejszej Ewangelii Jezus uzdrawia Bartymeusza, okazując wszystkim, że dla kogoś, kto wierzy, nie ma nic niemożliwego.
Dzisiejsze słowo jest specjalnie skierowane do cierpiących: wołajcie, nie ustawajcie, błagajcie Boga, a Was usłyszy. Nawet jeśli inni już nie wołają, jeżeli próbują Was uciszyć, gaszą Waszą nadzieję, proście jak Bartymeusz: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!. On na pewno to posłyszy, przystanie koło Was i dokona cudu. A do tego otrzymacie – tak samo jak Bartymeusz – zasłużoną pochwałę: Twoja wiara cię uzdrowiła.
ks. Adam Rybicki